s

Zodpovedná osoba

 

 

V súlade s nariadením č. 2016/679 (GDPR) a §44 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že sme určili zodpovednú osobu pri ochrane osobných údajov a súčasne v súlade s uvedenými predpismi oznamujeme jej kontaktné údaje:

 

Ing. Magdaléna Surová

Dátum: 25.5.2018

Konateľ: Martin Surový

Contact us
Name:
Phone: *
Email: *
Verification code: *
Message: *
Sending ...
* - required fields