s

Ťažká dilema podnikateľa: Výber dobrého účtovníka

Dňa 28.5.2014 sme na portáli eTrend.sk publikovali článok o úskaliach ktoré čakajú podnikateľa pri zabezpečení kvalitného a legislatívne správneho vedenia svojho účtovníctva.

 

Súčasná slovenská legislatíva zaradila účtovníctvo medzi voľné živnosti. V praxi to znamená, že na výkon činnosti účtovníka nemusíte spĺňať žiadne špeciálne kritériá týkajúce sa dosiahnutého vzdelania, schopností či praxe. Úplne stačí, ak splníte všeobecné kritériá pre založenie živnosti: vek, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Z toho dôvodu medzi účtovníkmi nájdeme aj zástupcov iných profesií, ktorí prešli iba účtovným rekvalifikačným kurzom.

 

Je potrebné si uvedomiť, že kvalita účtovných služieb má na vašu spoločnosť významný vplyv. Na základe informácií z účtovníctva robíte mnoho rozhodnutí zásadných pre život vašej firmy. Účtovníctvo a úzko súvisiaca daňová evidencia sú predmetom záujmu a kontroly zo strany štátnych orgánov s ich obrovskými sankčnými kapacitami. Pokiaľ u vás nájdu zásadnejšie nedostatky, verte tomu, že vám poriadne znepríjemnia život.

Pri výbere účtovníka alebo účtovnej firmy vhodnej pre váš biznis by ste tak mali zobrať do úvahy niektoré zásadné kritériá.

 

Tak ako si správne vybrať?

 

Referencie. V prvom rade je dôležité overiť si doterajšie pôsobenie účtovníka alebo účtovnej firmy. Koľko rokov pôsobí v danej oblasti, aké má za sebou výsledky a s kým spolupracovala. Ak má medzi klientmi stredné alebo väčšie firmy, je pravdepodobné, že disponuje potrebným know-how, technickým, materiálnym a aj personálnym zabezpečením. Rozhodujúci pritom nie je len počet rokov pôsobenia, ale aj množstvo a náročnosť firiem, ktorým v minulosti poskytovala účtovné služby.

 

Serióznosť. Spoľahlivá spolupráca a dodržiavanie termínov je základ. Seriózna účtovná spoločnosť si hneď v úvode spolupráce naštuduje špecifiká klienta a jeho oblasti podnikania a určí zodpovednú kontaktnú osobu, ktorá bude mať klienta na starosti. Vhodné je informovať sa, či má konkrétna spoločnosť a daný zamestnanec uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti. Všetky podmienky spolupráce vrátane prevzatia zodpovednosti za účtovné doklady je vhodné presne definovať v zmluve o spolupráci.

 

Starostlivosť. Dobrý účtovník vám nielen odovzdá doklady po zaúčtovaní, ale výkazy si s vami aj prejde a vysvetlí vám to, čomu nerozumiete. Vie vám pripraviť výbery a zostavy, ktoré potrebujete ako podporu vášho rozhodovania, upozorní vás na blížiace sa termíny a zmeny. Komunikuje s inštitúciami, upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje nápravu.

 

Komplexnosť služieb. Ďalšou nápovedou pri výbere je portfólio služieb – či okrem štandardizovaného účtovného a mzdového servisu vie účtovník alebo účtovná firma robiť aj špecifické veci, ako je napr. poradenstvo alebo rekonštrukcia účtovníctiev. Pre klienta je výhodné, ak má všetko pod jednou strechou.

Vzdelávanie sa. Nie je dôležité len to, aké vzdelanie účtovník má, ale aj to, či sa pravidelne vzdeláva, sleduje meniacu sa legislatívu a zúčastňuje sa školení.

Celá oblasť účtovníctva, miezd, či personalistiky je veľmi náročná. Napríklad, len oblasť miezd je regulovaná približne 50 zákonmi a všeobecne záväznými predpismi. Tieto zákony sú nesmierne zložité a stále sa menia, takže je lepšie zveriť sa špecializovaným profesionálom. Bežnou situáciou na Slovensku je, že oblasť účtovnej a mzdovej agendy má na pleciach jeden zamestnanec. To je vyslovene zlý nápad. S kým sa poradí v prípade problému? Z uvedených dôvodov je pre menšie, stredné a čiastočne aj väčšie spoločnosti výhodné uvažovať o outsourcingu. Ako príklad uvádzame Nemecko, kde prakticky všetky firmy do 50 zamestnancov využívajú služby externých účtovných firiem.

 

Pôvodný článok na: http://www.etrend.sk/podnikanie/tazka-dilema-podnikatela-vyber-dobreho-uctovnika.html

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia