s

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Potrebujete poznať hodnotu podniku, prípadne časti jeho majetku pre právne účely alebo riešite závažné strategické akvizičné rozhodnutia? Stanovenie hodnoty je nielen vedou, ale aj umením. Správne rozhodnutie vyžaduje čo najpresnejšie informácie o hodnote transakcie, pre stanovenie ktorej nie je dôležité len poznanie teórie oceňovania, ale aj prax získaná mnohoročnou skúsenosťou.

 

 

 

 

Ak pripravujete:

  • predaj alebo kúpu podniku,
  • reštrukturalizáciu a reorganizáciu vlastného podniku,
  • realizáciu kapitálovej investície napr. nepeňažným vkladom majetku,
  • založenie spoločného podniku, príp. zlúčenie podnikov,
  • ohodnotenie nehmotného majetku, ochranných známok, nehnuteľností a hnuteľného majetku pre podnikateľské alebo zákonné účely,
  • precenenie majetku pre potreby súladu s medzinárodnými účtovnými štandardami,
  • preukázanie primeranosti záložného práva voči bankovým a iným finančným inštitúciám.
 

 

 

 

 

 

 

Naša firma je pripravená zúročiť pre Vás svoje skúsenosti zo spracovania viac ako 400 znaleckých posudkov.

 

Od roku 1994 sme držiteľom licencie Ministerstva spravodlivosti SR ako znalecká organizácia pre oceňovanie a hodnotenie podnikov. Zamestnávame odborníkov z oblasti znalectva, účtovníctva a finančných analýz. Dlhodobo spolupracujeme s externými špecialistami z oblasti znalectva, právnych služieb, financovania a investičného poradenstva.

 

 

 

Sme otvorení neštandardným a novátorským riešeniam. Príkladom je naša účasť na vypracovaní „Modelu precenenia majetku ŽSR“ kombináciou znaleckých a matematicko-štatistických metód, ktorého prínosom bolo výrazné zníženie kapacitných nárokov a nákladov na precenenie.

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia