s

Novelizácia postupov účtovania

S účinnosťou  od 1. júla 2010 sa novelizovali postupy účtovania opatrením Ministerstva financií SR č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o postupoch účtovania v rámcovej účtovej  osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní a zákon o účtovníctve sa v § 30c ustanovuje účtovanie koncesie u koncesionára. Toto ustanovenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí po 30. júni 2010.

 

Viac na: 
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_06_2010.pdf

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia