s

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu

Novelou Zákona o DPH 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov dochádza k zmierneniu podmienok týkajúcich sa uplatnenia možnosti pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu. Po novom bude možné vrátiť nadmerný odpočet v skrátenej lehote do 30 dní od konca lehoty na podanie daňového priznania vtedy, ak hodnota daňových, colných nedoplatkov a  nedoplatkov na odvodoch poistného nepresiahne hodnotu 1 000€ za posledných 6 mesiacov. Dané ustanovenie sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.

 

Novelou zákona sa takisto skracuje lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu na 3 mesiace. Došlo takisto k skráteniu lehoty zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu (najskôr za január 2016) na 3 mesiace.

 

Viac na:

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_vratenie-odpoctu-na

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia