s

Návrh na uzavretie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Gruzínskom

10.5.2011 bol predložený na pripomienkové konanie „Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.“ Účelom zmluvy je vytvoriť právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Zmluva rieši prekrývanie daňových sústav Slovenskej republiky a Gruzínska a eliminuje nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by v prípade absencie zmluvy vzniklo zdanením toho istého príjmu dvakrát. Ďalším prínosom zmluvy je spravodlivé daňové zaťaženie zahraničných podnikateľov a zmluva tiež umožňuje, aby daňový systém vytváral rovnaké konkurenčné podmienky pre tuzemské aj zahraničné spoločnosti a podnikateľov.  

 

Viac na:

https://lt.justice.gov.sk

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia