s

Naše služby

Oceňovanie podnikov, tablet, káva, grafy

 

Oceňovanie podnikov 

Potrebujete poznať hodnotu podniku, prípadne časti jeho majetku pre právne účely alebo riešite závažné strategické akvizičné rozhodnutia? Stanovenie hodnoty je nielen vedou, ale aj umením. Správne rozhodnutie vyžaduje čo najpresnejšie informácie o hodnote transakcie, pre stanovenie ktorej nie je dôležité len poznanie teórie oceňovania, ale aj prax získaná mnohoročnou skúsenosťou.

 

 

Viac informácií

 

 

 

Auditórstvo, notebook, pracovníci

 

Audit

Finančný audit, alebo presnejšie audit účtovnej závierky je previerkou účtovnej závierky spoločnosti alebo iného právneho subjektu (napr. samospráva), ktorej výsledkom je vydanie výroku nezávislého audítora o tom, či táto účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach  finančnú situáciu spoločnosti.

 

 

Viac informácií

 

 

 

 

Účtovný a mzdový servis, notebook, kalkulačka, papiere

 

Účtovný a mzdový servis

Prenechajte účtovníctvo a kompletný mzdový servis na nás. Ušetríte čas, peniaze na samostatné účtovné alebo personálne oddelenie a hlavne budete mať všetky potrebné dáta a informácie vo vami želaných výstupoch a vždy včas. Účtovníctvo pre firmy robíme na mieru zákazníkom. Mzdový a personálny servis môžeme spracovať v našich alebo vo vašich priestoroch, s využitím najmodernejších technológií a systémov. 

 

 

Viac informácií

 

 

 

poradenstvo, podanie ruky, notebook, papiere, zmluva

 

Poradenstvo

Pre úspech Vášho podnikania sú potrebné odborné znalosti z oblasti marketingu, financií, riadenia, personalistiky, ekonomickej evidencie a i. Podceniť ich význam znamená vystaviť sa riziku strát. Naša spoločnosť je pripravená podporiť vašu odbornosť v rôznych oblastiach ekonomickej praxe.

 

 

Viac informácií

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia