Legislatívne zmeny pre 2017

V časopise Zisk (číslo 10/2016) sme publikovali informatívny prehľadový článok ohladne legislatívnych zmien pripravovaných na rok 2017 - týkajúce sa najmä dane z príjmu a poistného..