s

Informácia Daňového riaditeľstva k novele Zákona o dani z príjmov

Zákonom 548/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2011. Úpravy zákona sa týkajú najmä obmedzenia rozsahu príjmov oslobodených od dane, zrušenia selektívnych výhod poskytovaných vybranému okruhu profesií, zúženia počtu nezdaniteľných častí základu dane u fyzických osôb, uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zmeny uplatňovania dane vybranej zrážkou a i.. DR SR vydalo na svojej webovej stránke informáciu k uvedenému zákonu.

 

Viac na:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/nov_dzp_032011.pdf

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia