s

Články

Zmeny v postupoch účtovania (Odložené dane, zákazková výroba a ďalšie) 13.12.2010

Zmeny v postupoch účtovania (Odložené dane, zákazková výroba a ďalšie)

Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/25822/2010-74 z 13.decembra 2010 obsahuje viacero významných zmien, časť z nich nadobudla účinnosť 31.decembra 2010 (odložené dane) a časť až 1.januára 2011.
Čítajte viac
Novela zákona o sociálnom poistení 01.09.2010

Novela zákona o sociálnom poistení

Dňom 1. 9. 2010 vstúpila do platnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá upravuje kritériá na priznanie dávky v nezamestnanosti. Po novom by tak nárok na dávku mala splňovať širšia skupina poistených osôb.
Čítajte viac
Novelizácia postupov účtovania 01.07.2010

Novelizácia postupov účtovania

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa novelizovali postupy účtovania opatrením Ministerstva financií SR č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Čítajte viac
Pokyn Daňového riaditeľstva k novým pravidlám poukázania podielu zaplatenej dane od roku 2010 01.01.2010

Pokyn Daňového riaditeľstva k novým pravidlám poukázania podielu zaplatenej dane od roku 2010

Daňové riaditeľstvo vydalo na svojej webovej stránke pokyn na uplatňovanie § 50 zákona č. 595/2003 zákona o dani z príjmov – poukázanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov. Tento pokyn je účinný od roku 2010.
Čítajte viac
Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia