s

Články

Spoľahlivý partner v účtovníctve 19.03.2014

Spoľahlivý partner v účtovníctve

Dňa 05.03.2014 sme poskytli rozhovor lokálnym žilinským novinám Žilinec, publikovaný v dvoch častiach. Predmetné články boli okrem tlačeného vydania publikované aj na webe (2/2): hhttp://novinyzilinec.sk/zaujalo-nas/spolahlivy-partner-v-uctovnictve/
Čítajte viac
Ako nájsť dlhodobého partnera 05.03.2014

Ako nájsť dlhodobého partnera

Dňa 05.03.2014 sme poskytli rozhovor lokálnym žilinským novinám Žilinec, publikovaný v dvoch častiach. Predmetné články boli okrem tlačeného vydania publikované aj na webe (1/2): http://novinyzilinec.sk/zaujalo-nas/ako-najst-dlhodobeho-partnera/
Čítajte viac
Návrh na uzavretie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Gruzínskom 10.05.2011

Návrh na uzavretie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Gruzínskom

10.5.2011 bol predložený na pripomienkové konanie „Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.“
Čítajte viac
Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 10.05.2011

Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

S účinnosťou od 10.5.2011 v zmysle § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
Čítajte viac
Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému 09.05.2011

Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému

Vláda SR zverejnila 9.5.2011 novú verziu návrhu koncepcie reformy daňovo-odvodového systému. Je postavená na štvorici základných princípov – princíp rovnej dane, jeden zdravotný odvod, jeden sociálny odvod a jednotný vymeriavací základ.
Čítajte viac
Novelizácia niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia 01.01.2011

Novelizácia niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia

Vláda SR tento týždeň na svojom zasadaní schválila novelizáciu niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia – najmä 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pre podnikateľský sektor je najvýznamnejšou plánovanou zmenou rozšírenie vymeriavacích základov na zdravotné poistenie.
Čítajte viac
Výška minimálnej mzdy 01.01.2011

Výška minimálnej mzdy

Výšku minimálnej mzdy na rok 2011 určí vláda SR. Zástupcom odborov a zamestnávatelov sa nepodarilo dosiahnuť vzájomnú dohodu, v zmysle zákona o minimálnej mzde ju tak na 18. schôdzu vlády navrhlo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Čítajte viac
Zmeny v zákone o dani z príjmov 595/2003 01.01.2011

Zmeny v zákone o dani z príjmov 595/2003

Ministerstvo financií zverejnilo plánovaný zoznam zmien v zákone o dani z príjmov 595/2003. Medzi navrhované zmeny patrí napríklad obmedzenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len na príjmy zo závislej činnosti a podnikania, zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na DDS, životné poistenie a účelové sporenie alebo úpravy pri dani vyberanou zrážkou.
Čítajte viac
Informácia Daňového riaditeľstva k novele Zákona o dani z príjmov 01.01.2011

Informácia Daňového riaditeľstva k novele Zákona o dani z príjmov

Zákonom 548/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2011. Úpravy zákona sa týkajú najmä obmedzenia rozsahu príjmov oslobodených od dane.
Čítajte viac
Informácia Daňového riaditeľstva k aplikácií novely Zákona o správe daní a poplatkov 30.12.2010

Informácia Daňového riaditeľstva k aplikácií novely Zákona o správe daní a poplatkov

Zákonom 494/2010 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov s účinnosťou od 30. 12. 2010. Novela zákona rieši zabezpečenie tovaru na trhovom mieste v prípade, že podnikateľ nepoužíva ERP.
Čítajte viac
Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia