Články

Spoľahlivý partner v účtovníctve 19.03.2014

Spoľahlivý partner v účtovníctve

Dňa 05.03.2014 sme poskytli rozhovor lokálnym žilinským novinám Žilinec, publikovaný v dvoch častiach. Predmetné články boli okrem tlačeného vydania publikované aj na webe (2/2): hhttp://novinyzilinec.sk/zaujalo-nas/spolahlivy-partner-v-uctovnictve/
Čítajte viac
Ako nájsť dlhodobého partnera 05.03.2014

Ako nájsť dlhodobého partnera

Dňa 05.03.2014 sme poskytli rozhovor lokálnym žilinským novinám Žilinec, publikovaný v dvoch častiach. Predmetné články boli okrem tlačeného vydania publikované aj na webe (1/2): http://novinyzilinec.sk/zaujalo-nas/ako-najst-dlhodobeho-partnera/
Čítajte viac
Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 10.05.2011

Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

S účinnosťou od 10.5.2011 v zmysle § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
Čítajte viac
Návrh na uzavretie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Gruzínskom 10.05.2011

Návrh na uzavretie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Gruzínskom

10.5.2011 bol predložený na pripomienkové konanie „Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.“
Čítajte viac
Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému 09.05.2011

Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému

Vláda SR zverejnila 9.5.2011 novú verziu návrhu koncepcie reformy daňovo-odvodového systému. Je postavená na štvorici základných princípov – princíp rovnej dane, jeden zdravotný odvod, jeden sociálny odvod a jednotný vymeriavací základ.
Čítajte viac
Výška minimálnej mzdy 01.01.2011

Výška minimálnej mzdy

Výšku minimálnej mzdy na rok 2011 určí vláda SR. Zástupcom odborov a zamestnávatelov sa nepodarilo dosiahnuť vzájomnú dohodu, v zmysle zákona o minimálnej mzde ju tak na 18. schôdzu vlády navrhlo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Čítajte viac
Zmeny v zákone o dani z príjmov 595/2003 01.01.2011

Zmeny v zákone o dani z príjmov 595/2003

Ministerstvo financií zverejnilo plánovaný zoznam zmien v zákone o dani z príjmov 595/2003. Medzi navrhované zmeny patrí napríklad obmedzenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len na príjmy zo závislej činnosti a podnikania, zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na DDS, životné poistenie a účelové sporenie alebo úpravy pri dani vyberanou zrážkou.
Čítajte viac
Informácia Daňového riaditeľstva k novele Zákona o dani z príjmov 01.01.2011

Informácia Daňového riaditeľstva k novele Zákona o dani z príjmov

Zákonom 548/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2011. Úpravy zákona sa týkajú najmä obmedzenia rozsahu príjmov oslobodených od dane.
Čítajte viac
Novelizácia niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia 01.01.2011

Novelizácia niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia

Vláda SR tento týždeň na svojom zasadaní schválila novelizáciu niektorých zákonov z oblasti zdravotného poistenia – najmä 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pre podnikateľský sektor je najvýznamnejšou plánovanou zmenou rozšírenie vymeriavacích základov na zdravotné poistenie.
Čítajte viac
Informácia Daňového riaditeľstva k aplikácií novely Zákona o správe daní a poplatkov 30.12.2010

Informácia Daňového riaditeľstva k aplikácií novely Zákona o správe daní a poplatkov

Zákonom 494/2010 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov s účinnosťou od 30. 12. 2010. Novela zákona rieši zabezpečenie tovaru na trhovom mieste v prípade, že podnikateľ nepoužíva ERP.
Čítajte viac
Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia