s

Články

Zamestnankyne na materskej dovolenke 26.09.2016

Zamestnankyne na materskej dovolenke

V časopise Zisk (číslo 9/2016) sme na základe viacerých dopytov rozoberali v odbornom článku viaceré aspekty a povinnosti týkajúce sa zamestnankýň, ktoré sú alebo odchádzajú na materskú dovolenku. Zaoberáme sa právami a povinnosťami oboch strán - zamestnanca i zamestnávateľa a to nielen voči sebe ale aj ďalším inštitúciám.
Čítajte viac
Nočná mora cezhraničného poskytovania služieb 15.08.2016

Nočná mora cezhraničného poskytovania služieb

V časopise Zisk (číslo 8/2016) sme publikovali odborný článok rozoberajúci veľmi aktuálnu tému novej celoeurópskej legislatívy, ukladajúcej významné nové povinnosti voči firmám, ktoré poskytujú služby zahraničným subjektom.
Čítajte viac
Tajomstvá mzdového servisu 15.07.2016

Tajomstvá mzdového servisu

V časopise Zisk (číslo 6-7/2016) sme publikovali prehľadový článok zaoberajúci sa oblasťou miezd, ich spracovania a problémov s tým súvisiacich. Takisto sa zaoberáme porovnaním výhod a nevýhod v prípade interného a externého riešenia (outsourcingu).
Čítajte viac
Dohoda vs. pracovný pomer 23.05.2016

Dohoda vs. pracovný pomer

V časopise Zisk (číslo 5/2016) sme publikovali odborný článok porovnávajúci inštitút pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zaoberali sme sa najmä rozdielmi v oblasti nárokov, byrokratickej náročnosti a podobné aspekty týchto vzťahov.
Čítajte viac
Výber správneho účtovníka 19.04.2016

Výber správneho účtovníka

V časopise Zisk (číslo 4/2016) sme publikovali prehľadový článok týkajúci sa primárnych kritérií na výber vhodného spracovateľa účtovnej agendy, porovnanie výhod a nevýhod interného a externého riešenia (outsourcingu)
Čítajte viac
Autorské honoráre 2016 15.02.2016

Autorské honoráre 2016

V časopise Zisk (číslo 1-2/2016) sme publikovali odborný článok týkajúci sa daňových a odvodových povinností pri autorských honorároch v roku 2016
Čítajte viac
Zmeny v oblasti stavebníctva 03.02.2016

Zmeny v oblasti stavebníctva

Najnovšia úprava Zákona o DPH 222/2004 v znení neskorších predpisov definuje pojem tzv. tuzemského samozdanenia v oblasti stavebníctva.
Čítajte viac
Povinnosti zamestnávateľa 2015 a 2016 28.01.2016

Povinnosti zamestnávateľa 2015 a 2016

Koncom roka 2015 sme pripravili pre vydavateľstvo odbornej literatúry Poradca s.r.o. publikáciu "Povinnosti zamestnávateľa" so zameraním sa na legislatívne zmeny pri prechode roka 2015 na 2016
Čítajte viac
Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu 27.01.2016

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu

Novelou Zákona o DPH 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov dochádza k zmierneniu podmienok týkajúcich sa uplatnenia možnosti pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu.
Čítajte viac
Zrážky zo mzdy zamestnanca 29.10.2015

Zrážky zo mzdy zamestnanca

Dňa 29.10.2015 sme na portáli HNonline.sk publikovali odborný článok o zrážkach zo mzdy, ich legislatívny rámec a najčastejšie problémy z praxe. Pôvodný článok na: http://finweb.hnonline.sk/pr-clanok/zrazky-zo-mzdy
Čítajte viac
Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia