s

Audit

 

Finančný audit, alebo presnejšie audit účtovnej závierky je previerkou účtovnej závierky spoločnosti alebo iného právneho subjektu (napr. samospráva), ktorej výsledkom je vydanie výroku nezávislého audítora o tom, či táto účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach  finančnú situáciu spoločnosti.

 

 

Potrebujete audit Vašich finančných výkazov?

  • Vyžaduje vaša banka overenie vašich finančných výkazov renomovanou audítorskou spoločnosťou?
  • Potrebujete prezentovať vaše audítorom overené finančné výsledky materskej spoločnosti na Slovensku alebo v zahraničí?
  • Máte povinnosť zo zákona nechať overiť vašu účtovnú závierku nezávislým audítorom?
  • Potrebujete zvýšiť dôveryhodnosť vašej spoločnosti pri obchodných jednaniach s partnermi zo Slovenska či zahraničia?
 

 

 

 

 

 

Najdôležitejšími prvkami nášho audítorského prístupu sú:

  • Štandardizovaná metodológia auditu a spracovanie dokumentácie: Naša metodika, využívanie najmodernejších IT technológií a náš prístup a znalosti umožňujú našim odborníkom poskytnúť vám maximálne kvalitný a efektívny audit účtovnej závierky.
  • Individuálny prístup: Náš plán auditu prispôsobujeme vašim potrebám a je zameraný na tie oblasti podnikania, ktoré sú významné pre vašu účtovnú závierku a kľúčové z hľadiska rizík, ktorým čelíte.
  • Súlad s profesijnými štandardmi: V rámci nášho výkonu auditu striktne dodržiavame všetky profesijné i etické štandardy tak ako sú formulované v rámci Medzinárodných audítorských štandardov (ISA).
  • Lokálne i globálne skúsenosti: Či už je vaša účtovná závierka zostavenú podľa slovenských alebo medzinárodných účtovných štandardov (IFRS), vždy máte k dispozícií partnera na ktorého sa môžete spoľahnúť pri riešení vašich špecifických problémov.

 

 

 

 

Náš vysokokvalifikovaný tím špecialistov s bohatými skúsenosťami z oblasti auditu obchodných i výrobných spoločností, neziskových organizácií, samospráv ale aj štátnych podnikov či obchodníkov s cennými papiermi je vždy pripravený poskytnúť Vám audítorské služby na najvyššej úrovni.

 

 

 

Kontakt

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia