Slovensky English
Oceňovanie podnikovAuditÚčtovný a mzdový servisPoradenstvo a ďalšie služby
Oceňovanie podnikov
Trhové ohodnocovanie podnikov a častí podnikov.
Audit
Finančný audit účtovnej závierky.
Účtovný a mzdový servis
Komplexné spracovanie účtovnej agendy.
Poradenstvo a ďalšie služby
Spracovanie analýz a poradenstvo pre podnikanie.
 

Oceňovanie podnikov 

Potrebujete poznať hodnotu podniku, prípadne časti jeho majetku pre právne účely alebo riešite závažné strategické akvizičné rozhodnutia? Stanovenie hodnoty je nielen vedou, ale aj umením. Správne rozhodnutie vyžaduje čo najpresnejšie informácie o hodnote transakcie, pre stanovenie ktorej nie je dôležité len poznanie teórie oceňovania, ale aj prax získaná mnohoročnou skúsenosťou.

Viac informácií

 

Audit

Finančný audit, alebo presnejšie audit účtovnej závierky je previerkou účtovnej závierky spoločnosti alebo iného právneho subjektu (napr. samospráva), ktorej výsledkom je vydanie výroku nezávislého audítora o tom, či táto účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach  finančnú situáciu spoločnosti.

Viac informácií

 

 
 

Účtovný a mzdový servis

Prenechajte účtovníctvo a kompletný mzdový servis na nás. Ušetríte čas, peniaze na samostatné účtovné alebo personálne oddelenie a hlavne budete mať všetky potrebné dáta a informácie vo vami želaných výstupoch a vždy včas. Účtovníctvo pre firmy robíme na mieru zákazníkom. Mzdový a personálny servis môžeme spracovať v našich alebo vo vašich priestoroch, s využitím najmodernejších technológií a systémov. 

Viac informácií

 

Poradenstvo

Pre úspech Vášho podnikania sú potrebné odborné znalosti z oblasti marketingu, financií, riadenia, personalistiky, ekonomickej evidencie a i. Podceniť ich význam znamená vystaviť sa riziku strát. Naša spoločnosť je pripravená podporiť vašu odbornosť v rôznych oblastiach ekonomickej praxe.

Viac informácií

 

 

INTERAUDIT® BENETIP s.r.o.

  • sme spoločnosť pôsobiaca na trhu ekonomického poradenstva a finančných služieb od roku 1991;
  • sme audítorská firma registrovaná na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu v SR;
  • máme licenciu Ministerstva spravodlivosti SR ako znalecká organizácia pre oceňovanie a hodnotenie podnikov;
  • patríme do skupiny INTERAUDIT, ktorá pokrýva celé Slovensko, a vďaka tomu máme prístup k rozsiahlej databáze odborných vedomostí a profesionálneho know-how.

 

Sobota, 03. október 2015
Atmosférický trailer BENETIPu
Streda, 16. september 2015
Prekážky v práci zamestnanca – 2. časť
Pondelok, 17. august 2015
Prekážky v práci zamestnanca – 1. časť
Utorok, 23. jún 2015
Bolí vás hlava z účtovníctva? A môže byť horšie